Item Infomation


Title: Xây dựng mô hình học sâu để phát hiện biển số xe tại Trường Đại học Phenikaa
Authors: Đặng, Văn Báu
Advisor: Đặng, Tiến Lâm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Do mục đích chính của nghiên cứu này là tìm hiểu và xây dựng một mô hình học máy phát hiện biển số xe tại trường Đại học Phenikaa từ hình ảnh và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số. Nhằm trợ giúp cho công tác phát hiện xe, quản lý, … được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sau đây là những ứng dụng của hệ thống phát hiện biển số xe nói chung: Thu phí giao thông, Kiểm soát xe tại các đường biên giới, các trạm gác cổng, công tác chống trộm, bãi giữ xe tự động,
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2478
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

287

FULLTEXT VIEWS

35

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đặng Văn Báu_K11.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,08 MB

    • Format : Adobe PDF