Item Infomation


Title: Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên cho mạng nội bộ
Authors: Lê, Quý Tuấn
Advisor: Vũ, Văn Quang
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Mục tiêu là giúp đỡ cho cán bộ mảng đào tạo của TTĐT&BDNVCSB quản lý về thông tin, điểm thi, v.v… của học viên một cách dễ dàng hơn. Và hướng tới sau này, khi toàn bộ máy tính trong trung tâm dùng mạng nội bộ sẽ phát triển và hoàn thiện sản phảm để các bộ phận khác có liên quan dễ dàng tra cứu thông tin mà không cần phải hỏi trực tiếp.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2480
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

292

FULLTEXT VIEWS

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lê Quý Tuấn - K11.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF