Item Infomation


Title: Thiết kế, xây dựng và quản lý website bán hàng
Authors: Nguyễn, Thái Hà
Advisor: Ngô, Hồng Sơn
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Phenikaa
Abstract: Mục tiêu: + Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình web PHP & MySQL. + Áp dụng xây dựng ứng dụng thực tế website bán hàng trên mạng shopping online. Nội dung: + Trình bày tìm hiểu của sinh viên về công nghệ liên quan + Trình bày việc xây dựng một số tính năng cơ bản cho website
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2481
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

222

FULLTEXT VIEWS

37

Files in This Item:
Thumbnail
  • 170020_NGuyenThaiHa.pdf.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF