Item Infomation


Title: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÒA NHÀ HỖN HỢP ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Authors: Vũ Văn Hoàng
Advisor: Ngô Thị Thanh Vân, PGS.TS.
Issue Date: 2019
Abstract: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÒA NHÀ HỖN HỢP ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Description: Văn bằng: Thạc sỹ Khoa khoa học và Công nghệ
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/366
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kỹ thuật xây dựng
ABSTRACTS VIEWS

59

FULLTEXT VIEWS

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • lalv011.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF