Item Infomation


Title: Nâng cao năng lực QLDA ĐTXD công trình tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Bùi Văn Tân
Advisor: Ngô Trí Viềng, GS.TS.
Issue Date: 2019
Abstract: Nâng cao năng lực QLDA ĐTXD công trình tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Description: Văn bằng: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/367
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kỹ thuật xây dựng
ABSTRACTS VIEWS

51

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • lalv013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,81 MB

    • Format : Adobe PDF