Item Infomation


Title: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH
Authors: Phạm Hoài Thu
Advisor: Ngô Trí Viềng, GS.TS.
Issue Date: 2019
Abstract: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH
Description: Văn bằng: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/370
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kỹ thuật xây dựng
ABSTRACTS VIEWS

48

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • lalv036.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,49 MB

    • Format : Adobe PDF