Item Infomation


Title: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG DỰ ÁN KHU NHÀ Ở ECOHOME 3
Authors: Lưu Thanh Nghị
Advisor: Ngô Thị Thanh Vân, PGS.TS.
Issue Date: 2019
Abstract: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG DỰ ÁN KHU NHÀ Ở ECOHOME 3
Description: Văn bằng: Thạc sỹ Khoa khoa học và Công nghệ
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/371
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kỹ thuật xây dựng
ABSTRACTS VIEWS

536

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • lalv008.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF