Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn Văn Hiền
Advisor: Nguyễn Bá Quỳ, PGS.TS.
Issue Date: 2019
Abstract: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh
Description: Văn bằng: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/372
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kỹ thuật xây dựng
ABSTRACTS VIEWS

549

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • lalv009.pdf
      Restricted Access
    • Size : 542,15 kB

    • Format : Adobe PDF