Item Infomation


Title: The comparison between english conditional sentence and vietnamese conditional sentence - Một vài điểm tương đồng và khác biệt giữa câu điều kiện trong tiếng anh và tiếng việt.
Authors: Nguyễn, Quang Đại
Advisor: Trần, Văn Trọng
Issue Date: 2021
Abstract: Điểm tương đồng trong câu điều kiện giữa tiếng anh và tiếng việt trong giao tiếp.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/3850
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

136

FULLTEXT VIEWS

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Quang Đại - K9NNA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 550,79 kB

    • Format : Adobe PDF