Item Infomation


Title: An analysis of verb phrases in English and Vietnamese (Phân tích cụm động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt)
Authors: Nguyễn, Thị Chiều
Advisor: ThS. Trần, Văn Trọng
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài khoá luận phân tích cấu trúc cụm động từ trong tiếng Anh, có liên hệ tiếng Việt nhằm giúp người học ngôn ngữ Anh có cái nhìn cụ thể hơn về cấu tạo, chức năng và vai trò của cụm động từ.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/404
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

112

FULLTEXT VIEWS

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYỄN THỊ CHIỀU - K10NN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 770,61 kB

    • Format : Adobe PDF