Item Infomation


Title: Conditional sentences (Câu điều kiện)
Authors: Hoàng, Minh Đức
Advisor: Dương, Hồng Quân
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài khoá luận phân tích các dạng câu điều kiện trong tiếng Anh nhằm giúp người học ngôn ngữ Anh hiểu rõ hơn về cấu tạo, chức năng và vai trò của câu điều kiện trong tiếng Anh.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/405
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

53

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • HOÀNG MINH ĐỨC - K10NN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 721,88 kB

    • Format : Adobe PDF