Item Infomation


Title: An analysis of adverbial phrases in English and Vietnamese (Phân tích cụm trạng từ trong tiếng Anh và tiếng Việt)
Authors: Nguyễn, Vũ Huỳnh Đức
Advisor: Trần, Văn Trọng
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài khoá luận phân tích cấu trúc cụm trạng từ trong tiếng Anh, có liên hệ tiếng Việt nhằm giúp người học ngôn ngữ Anh có cái nhìn cụ thể hơn về cấu tạo, chức năng và vai trò của cụm trạng từ.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/406
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

102

FULLTEXT VIEWS

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Vũ Huỳnh Đức. k10-NNA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 719,33 kB

    • Format : Adobe PDF