Item Infomation


Title: An analysis of noun phrases in English and Vietnamese (Phân tích cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt)
Authors: Phạm, Thị Thuý Nga
Advisor: Trần, Văn Trọng
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài khoá luận nghiên cứu về cụm danh từ trong tiếng Anh, có liên hệ tiếng Việt nhằm giúp người học ngôn ngữ Anh có cái nhìn cụ thể hơn về cấu tạo, chức năng và vai trò của cụm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/408
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

576

FULLTEXT VIEWS

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • PHAM THI THUY NGA. K10-NNA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 869,44 kB

    • Format : Adobe PDF