Item Infomation


Title: Role play in learning English speaking skill (Nhập vai trong học kỹ năng nói tiếng Anh)
Authors: Doãn, Thị Như Quỳnh
Advisor: Dương, Hồng Quân
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài khoá luận nghiên cứu cấu tạo, chức năng và vai trò của nhập vai trong học kỹ năng nói tiếng Anh.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/409
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

311

FULLTEXT VIEWS

29

Files in This Item:
Thumbnail
  • KL - Doãn Thị Như Quỳnh-k10-NNA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF