Item Infomation


Title: Holidays and festivals in the United Kingdom (Các kỳ nghỉ và lễ hội tại Vương Quốc Anh)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo
Advisor: Trần, Văn Trọng
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài khoá luận nghiên cứu về các kỳ nghỉ và lễ hội tại Vương Quốc Anh, giúp cho bạn đọc có cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn về phong tục, tập quán và văn hoá Anh.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/410
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Tiếng Anh
ABSTRACTS VIEWS

77

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYỄN THỊ THU THẢO - K10NN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF