Item Infomation


Title: Triển khai ứng dụng Open Educat cho hệ thống quản lý thư viện
Authors: Phan, Minh Hoàng Anh
Triệu, Minh Quang
Advisor: Ngô, Hồng Sơn
Issue Date: 2020
Abstract: "Tìm hiểu về phần mềm mã nguồn mở Educat, các tính năng, các ưu nhược điểm của Educat. So sánh phần mềm educat với các phần mềm khác. Từ đó rút ra được cái nhìn tổng quan về phần mềm educat. Tìm hiểu Open educat, một modun tích hợp của Educat về quản lý giáo dục, các tính năng của Open educat. Tìm hiểu về HTML và ứng dụng ODO và xây dựng website. Triển khai ứng dụng Open educat cho hệ thống quản lý thư viện."
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/425
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

149

FULLTEXT VIEWS

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • DoAnTotNghiep-PhanMinhHoangAnh-TrieuMinhQuang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF