Item Infomation


Title: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Phát triển Công nghệ mới HanoiTech
Authors: Ngân, Văn Hải
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và phát triển công nghệ mới HANOITECH. Các chính sách hoạch toán và thanh toán lương cho người lao động, tìm hiểu thực tế doanh nghiệp đã có những chính sách sử dụng lao dộng như thế nào. Đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và phát triển công nghệ mới HNOITECH
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/432
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

84

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngan Van Hai - Khóa luận.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF