Item Infomation


Title: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng An Bảo
Authors: Nguyễn, Đình Hoàng
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu, phân tích tình hình kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng An Bảo để thấy được thực trạng trong công tác kế toán từ đó chỉ ra được sự khác nhau giữa những quy định, chuẩn mực, chế độ kế toán, các quy định của Nhà nước với thực tế áp dụng tại Công ty.- Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng An Bảo trong ba năm 2017, 2018, 2019. - Qua đó, nhìn thấy ưu điểm, nhược điểm đạt được trong công tác kế toán tại công ty để đề xuất mốt số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng An Bảo.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/434
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

721

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Đình Hoàng - Khoa Luan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,05 MB

    • Format : Adobe PDF