Item Infomation


Title: Công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Thời trang Bimart Việt Nam
Authors: La, Nhật Lệ
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2020
Abstract: Tập trung phân tích hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu tồn kho trong doanh nghiệp sản xuất. Và tìm hiểu thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thời trang Bimart Việt Nam. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty trong những năm tới.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/436
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

313

FULLTEXT VIEWS

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • La Nhật Lệ - Khóa luận.pdf
      Restricted Access
    • Size : 822,88 kB

    • Format : Adobe PDF