Item Infomation


Title: Công tác Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh
Authors: Đinh, Thị Phương Linh
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2020
Abstract: nghiên cứu lý luận thực tiễn về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh để đánh giá thực trạng những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh, phân tích sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán kế toán trong cơ chế nói chung và tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ nói riêng. Từ đó đưa ra những phương hướng và một số giải pháp để hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/439
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

384

FULLTEXT VIEWS

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đinh Thị Phương Linh - Khóa luận.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF