Item Infomation


Title: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Vật tư tổng hợp và Xây dựng Phú Gia
Authors: Đỗ, Thùy Linh
Advisor: Nguyễn, Văn Kỳ
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu thực trạng công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Xây dựng Phú Gia, từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/440
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

402

FULLTEXT VIEWS

25

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đỗ Thùy Linh - Khóa luận.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,68 MB

    • Format : Adobe PDF