Item Infomation


Title: Công tác kế toán chi phí và giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Đức
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu về thực tế công tác kế toán chi phí và giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Đức, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tác kế toán chi phí và giá thành tại công ty, đối tượng và phạm vi của khóa luận, tập trung nghiên cứu lý luận về kế toán kế toán chi phí và giá thành tại Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Minh Đức trong thời gian qua nhằm đối chiếu tìm hiểu lý luận và thực tiễn.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/441
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

321

FULLTEXT VIEWS

34

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khóa luận sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF