Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu và Thương mại PTM
Authors: Cao, Thị Thúy Quỳnh
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Phân tích thực trạng công tác kế toán Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. - Đưa ra những nhận xét chung về Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu & Thương mại PTM
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/442
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

223

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • Cao Thị Thúy Quỳnh - Khóa luận.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Slide.ppt
    Restricted Access
  • Size : 8,6 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint