Item Infomation


Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần TCT Việt Nam
Authors: Trần, Thanh Thảo
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần TCT Việt Nam giai đoạn 2017-2019. Từ đó thấy được những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán tiền lương tại Công ty và nguyên nhân của những tồn động đó. Đưa ra những mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần TCT Việt Nam.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/443
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

1021

FULLTEXT VIEWS

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • Trần Thanh Thảo.pdf
    Restricted Access
  • Size : 830,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Slide Khoá Luận.pptx
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML