Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Thăng Long
Authors: Lê, Phương Thảo
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Hệ thống và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về đề tài kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nghiên cứu và mô tả thực trạng về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thăng Long. Phân tích và đánh giá và đề xuất ý kiến bản thân nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thăng Long
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/444
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

502

FULLTEXT VIEWS

22

Files in This Item:
  • Slide.pptx
      Restricted Access
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint XML