Item Infomation


Title: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Tech
Authors: Nguyễn, Lê Thương
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu về thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Tech, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, đối tượng và phạm vi của khóa luận, tập trung nghiên cứu lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Tech trong thời gian qua nhằm đối chiếu tìm hiểu lý luận và thực tiễn.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/445
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

209

VIEWS & DOWNLOAD

1

Files in This Item:
Thumbnail
 • Khóa luận - Nguyen Le Thuong.pdf
    Restricted Access
  • Size : 795,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML