Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia
Authors: Hà, Quang Vượng
Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu công tác kế toán kế toán tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia. Tìm ra thế mạnh và tồn tại yếu kém trong công tác kế toán của đơn vị và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/448
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

45

FULLTEXT VIEWS

3

Files in This Item:
Thumbnail
 • Ha Quang Vuong - Khoa Luan.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Khóa luận.VH.bvdn.pptx
    Restricted Access
  • Size : 458,05 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML