Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Năm Sao
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Anh
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tuyển dụng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác tuyển dụng tại công ty CP Công nghệ và Truyền thông Năm Sao giúp công ty củng cố và duy trì nguồn nhận lực có số lượng và chất lượng lao động phù hợp, cần thiết cho công ty để đạt được mục đích đề ra.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/451
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

198

FULLTEXT VIEWS

24

Files in This Item:
 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 876,83 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Nguyễn Thị Hồng Anh - Khóa luận.pdf
    Restricted Access
  • Size : 828,06 kB

  • Format : Adobe PDF