Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Năm Sao
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Advisor: Lê, Thị Liên Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Trình bày những vấn đề chung về công tác đào tạo trong quản trị nguồn nhân lực dựa trên lý thuyết được tìm hiểu. Thông qua đó nêu ra những nội dung của đào tạo huấn luyện nghiệp vụ, đào tạo chất lượng qua các hình thức đào tạo, các chương trình đào tạo và thực hiện đánh giá... những thực trạng chung của công ty còn gặp phải về vấn tình hình nhân lực cũng như công tác đào tạo nhân lực, quá trình đào tạo, đánh giá đào tạo, đưa ra những mặt ưu điểm của công ty và những mặt hạn chế mà công ty còn tồn đọng. Từ đó đưa ra giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/452
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

311

FULLTEXT VIEWS

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYỄN-T.-NGỌC-ANH-KLTN-K10-QTKD-4.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF