Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Tuấn Tiến
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu và làm rõ các vấn đề về tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH Tuấn Tiến nói riêng, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực trong công việc tuyển dụng của công ty
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/456
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

422

FULLTEXT VIEWS

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Hà Khoa luan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 868,05 kB

    • Format : Adobe PDF