Item Infomation


Title: Hiệu quả quản trị bán hàng tại Công ty CP Vicostone
Authors: Nguyễn, Hữu Hải
Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Giúp ích cho bộ phận quản trị bán hàng tại Công ty CP Vicostone trong việc hoàn thiện mọi công tác tuyển dụng nhân sự đem lại lợi ích và hiệu quả cao trong tương lai về quản trị bán hàng một cách hoàn thiện và tuyệt đối nhất. Định hướng cho sự phát triển của Công ty của bộ phận quản trị bán hàng. Nâng cao các kiến thức giữa lý thuyết và thực tiễn được chuyên sâu và hiểu biết hơn trong công tác quản trị bán hàng.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/457
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

269

FULLTEXT VIEWS

37

Files in This Item:
 • slide bảo vê.pptx
    Restricted Access
  • Size : 910,59 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • nguyễn hữu hai KLTND.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF