Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
Authors: Sa, Thị Hạnh
Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, làm rõ những ưu nhược điểm của công tác tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/459
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

488

FULLTEXT VIEWS

23

Files in This Item:
 • SlideKhóaLuận-SaThịHạnh.pptx
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - SA HẠNH-2020.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF