Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của Công ty CP Vicostone
Authors: Nguyễn, Thế Hào
Advisor: Diêm, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Phân tích thực trạng và công tác quản lý về hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone. Đưa ra cách quản lý kho hàng, nhập hàng, xuất hàng và các quy trình sản xuất. Đánh giá công tác quản lý hàng tồn kho của Công ty cố phần Vicostone.Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho của Công ty cổ phần Vicostone
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/460
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

1308

FULLTEXT VIEWS

68

Files in This Item:
Thumbnail
  • Khóa luận tốt nghiệp của-Nguyễn Thế Hào...pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF