Item Infomation


Title: Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Khánh Sơn
Authors: Cấn, Thị Thu Huyền
Advisor: Hồ, Hồng Hải
Issue Date: 2020
Abstract: Phân tích thực trạng quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng của công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Khánh Sơn. Tìm ra nguyên nhân, làm rõ những ảnh hưởng cụ thể dẫn đến tình trạng giảm sút sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại công ty Khánh Sơn và các doanh nghiệp cùng ngành bởi nghị định 100/2019 của Luật phòng chống tác hại bia rượu Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình hình và thúc đẩy sản lượng tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng tại công ty Khánh Sơn
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/468
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

291

FULLTEXT VIEWS

55

Files in This Item:
 • THUYẾT TRÌNH-HUYỀN.pptx
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • CẤN HUYỀN-KLTN-2020-PDA.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF