Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Tập đoàn Phượng hoàng xanh A&A
Authors: Đoàn, Tuấn Kiệt
Advisor: Dương, Thanh Thùy
Issue Date: 2020
Abstract: Nghiên cứu về các cấp độ văn hoá tại Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A được thực hiện nhằm hệ thống hoá các khái niệm và các nội dung liên quan đến văn hoá doanh nghiệp. Từ việc hệ thống hoá lý thuyết, thông qua việc mô tả, phân tích các giá trị văn hoá được biểu hiện qua các cấp độ đề tài giúp người đọc hiểu rõ hơn về thực trạng văn hoá doanh nghiệp đang có tồn tại, hạn chế và kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP Tập Đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A. Cuối cùng đưa ra các giải pháp để góp phần phát triển văn hoá doanh nghiệp tại Công ty
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/469
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

94

FULLTEXT VIEWS

6

Files in This Item:
 • SlideKhoaluan.DoanTuanKiet.pptx
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • KhóaLuận.ĐoànTuấnKiệt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF