Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp quản lý hàng tồn kho Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
Authors: Trần, Quang Lâm
Advisor: Khúc, Văn Quý
Issue Date: 2020
Abstract: Tìm hiểu về nội dung lý luận về quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/471
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

387

FULLTEXT VIEWS

23

Files in This Item:
Thumbnail
 • Khóa luận QTKD.Lâm.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 3,84 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML