Item Infomation


Title: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và chế độ đãi ngộ của Công ty CP thương mại dịch vụ Cổng Vàng
Authors: Nguyễn, Huy Phong
Advisor: Khúc, Văn Quý
Issue Date: 2020
Abstract: Hệ thống cơ sở lý luận về Quản trị nhân sự. Thực trạng tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp tại công ty. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tuyển dụng và chế độ đãi ngộ tài chính trực tiếp từ công ty
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/474
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

147

FULLTEXT VIEWS

19

Files in This Item:
 • Slide.pptx
    Restricted Access
  • Size : 4,64 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • Nguyễn Huy Phong Khoa luan.pdf
    Restricted Access
  • Size : 782,67 kB

  • Format : Adobe PDF