Item Infomation


Title: Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
Authors: Vũ, Hồng Vương
Advisor: Dương, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2020
Abstract: Tầm quan trọng, ảnh hưởng của việc đánh giá thực hiện công việc lên doanh nghiệp. đặc biệt là công ty cổ phần chế tác đá Việt Nam. Mô tả thực trạng tình hình đánh giá thực hiện công việc tại cong ty cổ phần chế tác đá Việt Nam.Tìm ra điểm mạnh và yếu trong việc thực hiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/483
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

163

FULLTEXT VIEWS

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • Khoa luan - Vu Hong Vuong.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Slide Khóa Luận Vương.pptx
    Restricted Access
  • Size : 3,45 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML