Item Infomation


Title: Hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam
Authors: Tô, Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn, Phương Thảo
Issue Date: 2020
Abstract: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hợp đợp đồng mua bán hàng hóa, tiến hành phân tích được thực trạng pháp luật và thực hiện HĐMBHH ở Việt Nam. Qua những phân tích trên, Khóa luận hướng tới nhiệm vụ đề xuất một số giải hoàn thiện cũng như hiệu quả thực hiện pháp luật hợp đồng mua bán hàng hóa Việt Nam
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/522
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

241

FULLTEXT VIEWS

22

Files in This Item:
  • Slide LKT Tô Tuấn Anh.pptx
      Restricted Access
    • Size : 2,03 MB

    • Format : Microsoft Powerpoint XML