Item Infomation


Title: Một số vấn đề pháp lý về biện pháp bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Ngọc Giang
Advisor: Nguyễn, Phương Thảo
Issue Date: 2020
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về biện pháp bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đánh giá thực trạng pháp luật và việc thực hiện pháp luật về biện pháp bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao thực hiện pháp luật về một số vấn đề pháp lí về bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam hiện nay.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/523
Appears in CollectionsKhóa luận Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

556

FULLTEXT VIEWS

27

Files in This Item:
Thumbnail
  • KLTN - Tran Thi Ngoc Giang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 874,21 kB

    • Format : Adobe PDF