Item Infomation


Title: Bộ Tài liệu phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Authors: Cục quản lý khám chữa bệnh
Issue Date: 2008
Publisher: Y học
Abstract: Bộ tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Gồm 20 tài liệu: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 1987. Lúc đầu chương trình được thử nghiệm tại Tiền Giang, Vĩnh Phú và đã đem lại những thành công và ý nghĩa xã hội lớn lao. Nhờ đó, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đã nhanh chóng được các tỉnh khác học tập và nhân rộng trong những năm tiếp theo.Từ thực tiễn và kết quả thu được, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được ngành y tế xác định là chiến lược để giải quyết vần đề khuyết tật với chi phí thấp nhưng đem lại nhiều cơ hội hoà nhập cho người khuyết tật. Cho tới năm 2006, ước tính trên toàn quốc đã có khoảng 44 Tỉnh, Thành phố đã và đang triển khai chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng với nhiều hình thức và nội dung khác nhau.Những kết quả thu được từ chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại các địa phương là rất to lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy còn tồn tại một số điểm chưa phù hợp với tình hình khuyết tật trong giai đoạn mới. Những kết luận nghiên cứu, đánh giá và ý kiến của các Tỉnh trong các Hội thảo quốc gia về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng được tổ chức trong năm 2005 đã cho thấy chương trình cần có những điều chỉnh về nội dung, hình thức thực hiện để có thể thích ứng với tác động của các nhân tố tác động mới trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam hiện nay cũng như sự điều chỉnh quan niệm và nhận thức mới về khuyết tật cũng như Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên thế giới. Việc điều chỉnh cần được thực hiện quán triệt, chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cần được triển khai áp dụng thống nhất tại tất cả các Tỉnh, thành phố trên toàn quốc.Do đó cần thiết phải có sự chỉ đạo của Bộ Y tế cho các địa phương để thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng một cách nhất quán. Tài liệu này là hướng dẫn chính thức cho ngành y tế các Tỉnh, thành phố triển khai chương trình theo mô hình và các công cụ thực hiện đã được chuẩn hoá.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/537
Appears in CollectionsTài liêu Khoa Kỹ thuật Y học biên soạn
ABSTRACTS VIEWS

161

FULLTEXT VIEWS

1

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.-PHCN-sau-tai-biến-mạch-máu-não.pdf
    Restricted Access
  • Size : 757,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.-PHCN-tổn-thương-tuỷ-sống.pdf
    Restricted Access
  • Size : 763,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.-Chăm-sóc-mỏm-cụt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 309,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.-PHCN-trong-viêm-khớp-dạng-thấp.pdf
    Restricted Access
  • Size : 673,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.-Phòng-ngừa-thương-tật-thứ-phát.pdf
    Restricted Access
  • Size : 607,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6.-Dụng-cụ-PHCN-tự-làm-tại-cộng-đồng.pdf
    Restricted Access
  • Size : 518,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7.-Trật-khớp-háng-trẻ-em.pdf
    Restricted Access
  • Size : 390,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8.-PHCN-cho-trẻ-cong-vẹo-cột-sống.pdf
    Restricted Access
  • Size : 412,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 9.-PHCN-bàn-chân-khoèo-bẩm-sinh.pdf
    Restricted Access
  • Size : 413,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10.-PHCN-cho-trẻ-bại-não.pdf
    Restricted Access
  • Size : 950,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 11.-PHCN-cho-người-khuyết-tậtgiảm-chức-năng-nhìn.pdf
    Restricted Access
  • Size : 407,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 12.-PHCN-nói-ngọng-nói-lắp-và-thất-ngôn.pdf
    Restricted Access
  • Size : 469,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 13.-Giao-tiếp-với-trẻ-em-giảm-thính-lực.pdf
    Restricted Access
  • Size : 490,99 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 14.-PHCN-trẻ-chậm-phát-triển-trí-tuệ.pdf
    Restricted Access
  • Size : 566,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 15.-PHCN-trẻ-tự-kỷ.pdf
    Restricted Access
  • Size : 396,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 16.-PHCN-người-có-bệnh-tâm-thần.pdf
    Restricted Access
  • Size : 403,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 17.-Động-kinh-ở-trẻ-em.pdf
    Restricted Access
  • Size : 349,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 18.-PHCN-Sau-bỏng.pdf
    Restricted Access
  • Size : 324,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 19.-PHCN-Bệnh-phổi-mãn-tính.pdf
    Restricted Access
  • Size : 386,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 20.-Thể-thao-văn-hoá-và-giải-trí-cho-người-khuyết-tật.pdf
    Restricted Access
  • Size : 519,42 kB

  • Format : Adobe PDF