Item Infomation


Title: Luật Công đoàn 2012
Authors: Quốc Hội
Issue Date: 2012
Abstract: Luật Công đoàn 2012
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/542
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

24

FULLTEXT VIEWS

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luật Công đoàn 2012 12.2012.QH13.doc
      Restricted Access
    • Size : 92,5 kB

    • Format : Microsoft Word