Item Infomation


Title: Nghị định 30/2020/NĐ-CP – Về công tác văn thư
Authors: Chính phủ
Issue Date: 2020
Abstract: Nghị định 30/2020/NĐ-CP – Về công tác văn thư
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/548
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

23

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghị định 30.2020.ND.CP ve cong tac van thu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,96 MB

    • Format : Adobe PDF