Item Infomation


Title: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (sửa đổi 2018)
Authors: Quốc Hội
Issue Date: 2018
Abstract: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (sửa đổi 2018)
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/557
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

70

FULLTEXT VIEWS

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luật BHXH 2014 (sửa đổi 2018)_58_2014_QH13.pdf
      Restricted Access
    • Size : 650,28 kB

    • Format : Adobe PDF