Item Infomation


Title: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014
Authors: Quốc Hội
Issue Date: 2014
Abstract: Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/568
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
ABSTRACTS VIEWS

26

FULLTEXT VIEWS

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luat to chuc vien kiem sat nhan dan_63.2014.QH13.pdf
      Restricted Access
    • Size : 588 kB

    • Format : Adobe PDF