Item Infomation


Title: Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
Authors: Trường Đại học Dược Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Dược Hà Nội.
Abstract: Thông tin giao dịch của Tạp chí Tên: Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc - Trường Đại học Dược Hà Nội. Địa chỉ: 13, 15 - Lê Thánh Tông - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội Điện thoại: 04.8245437 Email: tapchincd-ttt@hup.edu.vn Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa Email: hoayen09@gmail.com Phó Tổng biên tập: GS.TS. Nguyễn Thanh Bình Email: binhnt@hup.edu.vn
Description: Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc được phát hành toàn quốc, xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số với 40 trang, là nơi đăng tải những nội dung sau: - Các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược; các kiến thức y dược học hiện đại, cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, nâng cao chất lượng đào tạo trong đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học. - Các tin, bài về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược tin cậy, kịp thời đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho cán bộ y tế và cộng đồng. - Các tin bài hoạt động nổi bật của Trường Đại học Dược Hà Nội.​
URI: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/TapchiNCDTTT/View_Detail.aspx
https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/577
Appears in CollectionsTạp chí khoa học
ABSTRACTS VIEWS

421

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bìa.jpg
      Restricted Access
    • Size : 88,73 kB

    • Format : JPEG