Item Infomation


Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần HASOCO Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thế Anh
Advisor: Lê, Thị Thùy Vân
Issue Date: 2019
Publisher: k.n.x.b
Abstract: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần HASOCO Việt Nam
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5812
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

438

FULLTEXT VIEWS

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thế Anh - 00016991.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,97 MB

    • Format : Adobe PDF