Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính
Authors: Phạm, Hồng Hà
Advisor: Lý, Phương Duyên
Issue Date: 2019
Publisher: k.n.x.b
Abstract: Trình bày lý luận chung, thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần giải pháp phần mềm tài chính
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5831
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

64

FULLTEXT VIEWS

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • PHẠM HỒNG HÀ - 00016891.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF