Item Infomation


Title: Áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan tại cục hải quan thành phố Hà Nội
Authors: Phùng, Vũ Hùng
Advisor: Trần, Vũ Minh
Issue Date: 2018
Publisher: k.n.x.b
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan tại cục hải quan thành phố Hà Nội.
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/5836
Appears in CollectionsLuận văn ThS Khoa Kinh tế và Kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

92

FULLTEXT VIEWS

13

Files in This Item:
Thumbnail
  • PHÙNG VŨ HÙNG - 00017103.pdf
      Restricted Access
    • Size : 875,29 kB

    • Format : Adobe PDF