Item Infomation


Title: Thông tư số 35/2018/TT-BYT: Quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc
Issue Date: 2018
Publisher: Bộ Y Tế
Abstract: Thông tư của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc
URI: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/6506
Appears in CollectionsBST Luật và các văn bản pháp luật
Giáo trình, tài liệu Khoa Dược
ABSTRACTS VIEWS

57

FULLTEXT VIEWS

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Thông tư -Số 35-2018-TT-BYT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 12,43 MB

    • Format : Adobe PDF